Crie o seu puzzle

0

Puzzle de Un dibuix isomètric és la representació gràfica d'un objecte geomètric tridimensional que es redueix a dues dimensions mitjançant una projecció paral·lela basada en tres eixos, de manera que conserva les seves proporcions en cadascuna de les tres direccions de l'espai: alçada, amplada i longitud. para imprimir